Karta klienta

KARTA KLIENTA POLAR SPORT

Zapraszamy do udziału w programie lojalnościowym "KARTA KLIENTA POLAR SPORT". Każdy kto zrobi w naszym sklepie stacjonarnym lub internetowym zakupy na kwotę nie mniejszą niż 500 zł, otrzyma KARTĘ KLIENTA Polar Sport.

Karta upoważnia do określonego w regulaminie rabatu oraz pozwala na gromadzenie punktów przy każdym zakupie. Punkty będzie można zamieniać na oferty przygotowane specjalnie dla posiadaczy kart.

Korzyści z posiadania Karty klienta:

 • stałe rabaty
 • dodatkowe promocje tylko dla posiadaczy Kart
 • punkty, które doliczane są przy każdych zakupach będzie można wymieniać w naszych akcjach
 • łatwiejsze zakupy w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych


Regulamin Karty Klienta POLAR SPORT


 1. Poprzez wstąpienie do programu karty stałego klienta, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych* przez Polar Sport w celach marketingowych.

 2. Właścicielem karty jest firma Polar Sport z siedzibą przy ul. Siennej 15 w Krakowie.

 3. Aby otrzymać „Kartę Klienta Polar Sport", zwaną dalej kartą, należy spełnić dokonać jednorazowego zakupu na kwotę min. 500 zł brutto w sklepie Polar Sport lub na www.polarsport.pl.
 4. Klient, który składa zamówienie w sklepie internetowym Polar Sport na kwotę powyżej 500 zł zgadza się na udział w programie Karta Klienta Polar Sport.
 5. Karta jest wystawiana imiennie, aby ją otrzymać należy wypełnić i podpisać wniosek o jej wydanie oraz podać:
  • Imię, Nazwisko
  • Adres email

 6. Karta służy do gromadzenia punktów oraz korzystania z rabatu. Jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych firmy Polar Sport.

 7. Informacje o zakupach i statystykach zakupów posiadacza karty gromadzone są w bazie sprzedaży Polar Sport

 8. Warunkiem przyznania zniżki i naliczenia punktów jest okazanie karty przy zakupie.

 9. Stałe zniżki procentowe udzielane z tytułu posiadania karty nie sumują się z innymi zniżkami I promocjami proponowanymi przez Polar Sport w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

 10. Rabat zwiększa się wraz z rosnącą wartością zakupów i wynosić będzie:
  • 3% - 500 - 1500 zł
  • 4% - 1501 - 2500 zł
  • 5% - 2501 - 4000 zł
  • 6% - 4001 - 7000 zł
  • 7% - 7001 - 10 000 zł
  • 8% - 10 001 - 15 000 zł
  • 9% - 15 001 - 20 000 zł
  • 10% - powyżej 20 001

  Po przekroczeniu kolejnego progu rabatowego zmiana wysokości rabatu może potrwać do 48 godzin.

 11. Punkty naliczane są za dokonane zakupy w sklepie stacjonarnym Polar Sport w Krakowie przy ul. Siennej 15, sklepie Polar Sport przy ul. Łuckiej 18 w Warszawie, Salonie firmowym Salewa Dynafit przy ul. Krupówki 36 w Zakopanem, Salonie firmowym Salewa Dynafit w Galerii Bronowice przy ul. Stawowej 61 w Krakowie oraz przez stronę www.polarsport.pl. Punkty naliczane są w stosunku 1 : 1 (jedna wydana złotówka to jeden punkt na karcie).

 12. Posiadacze kart będą informowani drogą mailową w formie newslettera, o wszystkich akcjach promocyjnych oraz ich zmianach.

 13. Karty wydawane są bezterminowo.

 14. W przypadku utraty karty nie wystawiamy duplikatów, a posiadacz traci zgromadzone na niej punkty oraz przysługujący rabat.

 15. Wszelkie prawa związane z Kartą, nie mogą być przez Uczestnika sprzedawane, darowane, przenoszone ani zbywane w jakikolwiek inny sposób na rzecz osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych, które są określone w niniejszym Regulaminie. Polar Sport nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień określonych w Regulaminie.

 16. Karta Stałego Klienta jest kartą na okaziciela. Polar Sport nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika programu w związku z dokonaniem transakcji zakupu przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie karty.

 17. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie promocyjnym w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis posiadacza karty. Z chwilą doręczenia powyższego oświadczenia do firmy Polar Sport wszystkie punkty zgromadzone na koncie użytkownika zostaną unieważnione i konto użytkownika zostanie zamknięte.

 18. Polar Sport uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym momencie.

 19. Użytkownik karty akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą podpisania wniosku o wydanie karty lub podczas pierwszego użycia karty.

 

 


*dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Marki i partnerzy

Produkty do porównania:

Porównaj wybrane Usuń wszystkie